Skip to content

Duik geschiedenis

en De Kaaiman

Historie

Gedoken wordt er al zo’n 2000 jaar. Griekse en Romeinse duikers brachten toen sponzen en koraal als buit naar de oppervlakte. Er waren in die tijd zelfs onderwater-gevechtseenheden. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk raakte het duiken een beetje in de vergetelheid, om in de 17e eeuw hier en daar opnieuw te worden geïntroduceerd. Bijna anderhalf eeuw werd er nauwelijks vooruitgang geboekt, afgezien van modificaties op de al eerder in gebruik genomen duikersklokken. In 1819 echter vond een Duitse constructeur genaamd Siebe de koperen helm uit. In 1934 werd deze uitvinding verbeterd en er ontstond een waterdicht duikpak met gesloten helm. Met steeds verbeterde materialen en technieken werd deze manier van duiken tot 1950 het meeste toegepast.
De Fransman Le Prieur ontwikkelde in 1926 een reduceerventiel en plaatste deze op een stalen fles die tot 150 Bar met lucht gevuld was. Hij dook hiermee op ondiepe plaatsen langs de kust. Het beslissende keerpunt vond echter plaats in 1943 toen Jacques Cousteau en ingenieur Gagnan er samen in slaagden, de eerste zelfstandig werkende ademautomaat voor persluchtflessen te construeren. Het vrije duiken kon nu aan z’n opmars over de wereld beginnen.
 Het persluchtduiken bestaat tegenwoordig globaal uit 4 hoofdtakken:
– Het duiken voor militaire doeleinden
– Het professionele duiken (berging, reparatie, onderhoud en constructie)
– Het duiken naar aqua-cultures (bijv. oesters, sponzen en schelpen)
– Het voor ons zo belangrijke sportduiken
Helmduiker

en Duikteam De Kaaiman

De onderwatersport is de kinderschoenen reeds enige tijd ontgroeid. Steeds betere uitrustingsstukken en opleidingen zorgen ervoor dat het beoefenen van deze sport een relatief veilige aangelegenheid is geworden.
In Nederland kwam de onderwatersport pas rond 1950 van de grond, doordat enkele enthousiaste aquarium liefhebbers besloten de dieren in hun natuurlijke milieu op te zoeken.
Op 10 oktober 1962 kwamen 9 verenigingen bijeen, die tezamen de Nederlandse Onderwatersport Bond (kortweg NOB) oprichtten. De NOB behartigt sindsdien de belangen van alle bij haar aangesloten clubs. Momenteel zijn er ruim 250 clubs bij de NOB aangesloten. De NOB is een landelijk overkoepelend orgaan, waarbij ook Duikteam De Kaaiman aangesloten is met inschrijfnummer 28.
Op nationaal niveau onderhoudt de NOB contacten met de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en op internationaal niveau met de wereldorganisatie CMAS, de “Confederation Mondial des Activitees Subaquatiques.” De NOB registreert al de bij haar aangesloten duikers en geeft verder onder andere het maandblad “Onderwatersport” uit. Ook verzorgt zij de uitgifte van de voor de duiktheorie zo belangrijke instructieboeken.
LOGO_KAAIMAN