Skip to content
LOGO_KAAIMAN wit (1)

Onze club

Jubileum logo_1

Geschiedenis

Ons duikteam, opgericht in 1969, stelt zich ten doel:
“Het beoefenen en het bevorderen van de onderwatersport in Nijmegen en wijde omgeving en de behartiging van de belangen van de bij haar aangesloten leden, in de ruimste zin van het woord”.

De vereniging heeft gekozen voor de benaming “duikteam”, omdat zij veel belang hecht aan de onderlinge relaties tussen de leden. Naast de sociale gedachte hierachter, heeft dit ook in belangrijke mate te maken met het voor de duiksport zo belangrijke veiligheidsaspect. De beoefening van de duiksport betekent immers samen onder water gaan, verkenningen doen en dus volledig op elkaar kunnen vertrouwen en rekenen. Zonder onszelf daarvoor op de borst te slaan, kunnen we stellen dat er binnen ons duikteam een zeer goede sfeer heerst. Het spreekt dan ook vanzelf dat we elk aspirant lid de kans geven deze teamgeest eigen te maken.

Nederlandse Onderwater Bond

Duikteam De Kaaiman is aangesloten bij de NOB.
De NOB bestaat vanaf 1963 waarbij 260 verenigingen, 30 duikscholen en ongeveer 16.000 leden zijn aangesloten.
Ook is de NOB aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF en wereldduikorganisatie CMAS.

De NOB verzorgt duik- en instructeursopleidingen.
Daarnaast is de NOB een kenniscentrum voor alles wat met de onderwatersport te maken heeft en de gesprekspartner voor sportduikzaken van de overheid. Tevens is de NOB vertegenwoordigd in vele overlegorganen. Als zodanig behartigt de NOB de belangen van de gehele Nederlandse onderwatersport.
In praktische zin is het de bond voor alle duikers.
Hoewel de NOB, sinds het begin van de jaren ’70, niet meer de enige organisatie in Nederland is die duikopleidingen aanbiedt, is het wel de enige organisatie die vrijwel geheel uit vrijwilligers bestaat, net zo als Duikteam De Kaaiman.
KM-clubhuis(5)
NOB brevetcards

Het bestuur en commissies

Duikteam De Kaaiman draait volledig op vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor het team. Zo is De Kaaiman groot geworden en op dezelfde weg willen we ook in de toekomst verder. Het begint natuurlijk al bij de trainers die de snorkel / duikopleidingen geven. Het schoonhouden / onderhouden van ons clubhuis. De mensen die het onderwaterhuis beheren en bedienen. Het dagelijks bestuur van het team. En natuurlijk al die andere vrijwilligers die hun inzet tonen in de verscheidenheid van commissies welke het Duikteam De Kaaiman rijk is of bij allerlei andere hand en spandiensten.

Algemene Leden Vergadering

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) worden alle personen voor het bestuur en de diverse commissies gekozen. Het aftredend bestuur legt dan tevens verantwoording aan de leden af voor het gevoerd beleid. Het aantredend bestuur zet het voorgenomen beleid uiteen voor de komende bestuursperiode. De financiële begroting en balans worden eveneens uitgelegd.
Duikteam De Kaaiman is een vereniging waarin de dagelijkse gang van zaken wordt geleid door een bestuur van zeven personen. In dit bestuur zijn alle geledingen van de vereniging vertegenwoordigd. Doorstroming in bestuurs- en commissiefuncties wordt sterk gestimuleerd onder de leden. Tevens wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies om het team draaiend te houden